arrowFaq

Najczęściej zadawane pytania


Aby usprawnić obsługę oraz umożliwić uzyskanie informacji na temat działania systemu – przygotowaliśmy zbiór najistotniejszych pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

W jaki sposób mogę zarejestrować się w Systemie RLGSOFT?

-

Aby zarejestrować się w RLGSOFT należy wejść na stronę https://rlgsoft.pl/rejestracja, a następnie uzupełnić widoczny na stronie formularz, podając numer rejestrowy w BDO podmiotu oraz dane kontaktowe, takie jak adres mailowy oraz numer telefonu. Na tym etapie należy również stworzyć hasło dostępu do konta. Po uzupełnieniu danych, zaakceptowaniu regulaminu oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną należy potwierdzić chęć założenia konta poprzez kliknięcie "Załóż darmowe konto". Konto w wersji darmowej dostępne jest przez 7 dni – jest to czas na przetestowanie systemu oraz podjęcie decyzji o dalszym użytkowaniu. Po tym czasie System RLGSOFT będzie dostępny w cenie 199 zł netto/miesiąc.

Czy po założeniu konta w Systemie RLGSOFT będzie możliwe od razu prowadzenie ewidencji odpadowej?

+

Prowadzenie ewidencji odpadowej będzie możliwe od razu po założeniu konta i wygenerowaniu klucza API, który pozwoli na połączenie konta podmiotu w Systemie BDO z kontem w Systemie RLGSOFT.

W jaki sposób mogę połączyć swój podmiot w BDO z Systemem RLGSOFT?

+

W celu podłączenia podmiotu do Systemu RLGSOFT należy wygenerować w Systemie BDO klucz API, dzięki któremu wszystkie wprowadzone dane w RLGSOFT zostaną automatycznie zaciągnięte do Systemu BDO. Instrukcja generowania klucza API dostępna jest na indywidualnym koncie użytkownika w Systemie RLGSOFT.

Czy System RLGSOFT jest płatny?

+

System RLGSOFT przez pierwsze 7 dni dostępny jest w wersji testowej – bezpłatnej. Po tym czasie dostęp do RLGSOFT to koszt 199 zł netto/miesiąc.

Czy w trakcie używania Systemu RLGSOFT będę musiał logować się do Systemu BDO, aby potwierdzać KPO/KEO?

+

System RLGSOFT pozwala na pełne prowadzenie ewidencji odpadowej bez konieczności logowania się do Systemu BDO. Wyjątkiem jest założenie nowego MPD w Systemie BDO, co łączy się z koniecznością potwierdzenia założenia nowego miejsca prowadzenia działalności w Systemie BDO oraz złożenia wniosku aktualizacyjnego w Bazie Danych o Odpadach.

W jaki sposób mogę dodać nowe MPD?

+

MPD – miejsce prowadzenia działalności – należy założyć w Systemie BDO, po zalogowaniu się na swoje konto. Po założeniu nowego MPD należy złożyć wniosek aktualizacyjny w ciągu 30 dni w Systemie BDO, w którym zostanie uzupełniony dział XII dotyczący wytworzonych odpadów dla nowo dodanego miejsca.

Czy będzie możliwe generowanie zestawień do Excela/PDF-u z wystawionymi kartami przekazania odpadów oraz kartami ewidencji odpadów?

+

Tak – na koncie użytkownika, w zakładce z ewidencją, możliwe jest pobieranie danych z KEO do zbiorczych zestawień jako podsumowań ewidencji odpadowej w rozszerzeniu XLSX.